Đăng nhập
Tên
Mật khẩu
Đối tác
Vinacomin
Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh
Thanh tra, kiểm tra

Phải nhắc lại lần nữa là LẬP MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH là một quá trình phức tạp , nhiều người quan niệm rằng nếu dự án có quy mô nhỏ tổng mức đầu tư không lớn thì lập dự án DỄ ,riêng tôi thì không ,tôi quan niệm 'với bất kỳ quy mô nào dù lớn hay nhỏ khi đã yêu cầu 'lập dự án' thì khó hay dễ nó phụ thuộc vào mức độ 'có thể chính xác' của cái dự án bạn lập ra .Tôi luôn đánh giá mức độ chính xác là tỷ lệ phần trăm giữa sai khác thực tế thực hiện và cái dự án tôi lập ra với tổng mức đầu tư của dự án.Dưới đây là mấy cái cọc đầu dòng tổng quát nhất .

1. Xác định mục tiêu
2. Xác định các yêu cầu của dự án
* Với nhiệm vụ kinh tế chính trị xã hội.
* Với chiến lược của DN.
* Với con người.
* Với cộng đồng
* Với môi trường
3. Xác định nội dung cơ bản
* What: (cái gì), nội dung của dự án làgì? Để thực hiện, cần theo những bước chính nào? Trong đó xác định rõ, đầu vào của dự án và đầu ra của nó là gi?
* Who: ai thực hiện dự án, dự án thực hiện cho ai, có ảnh hưởng đến ai. Ai bao gồm cả cá nhân và tổ chức.
* When: Khi nào dự án tổ chức thực hiện, xong..
* When, dự án thực hiện tại những điểm nào?
4. Xác định nguồn lực thực hiện.
* Tài chính
* Nhân sự
* Máy móc
* Hỗ trợ từ các bộ phận, cơ quan khác
* Công nghệ
* Thông tin
5. Xác định cơ cấ tổ chức, tiến độ và phân công thực hiện.
* Xác định cơ câu tổ chức của dự án.
* Cơ chế quản lý dự án
* Cơ cấu lương, thưởng và các bịên pháp kỹ luật
* Tiến độ thực hiện theo mẫu kế hoạch,
6. Xác định chi phí thực hiện.
* Lập bảng chi phí thực hiện bao gồm: loại chi phí, thời gian cần, giá trị, ghi chú.
* Thuyết minh các phương án chi phí, số vốn lưu động và thời gian chi trả.
7. Xác định tính hiệu quả của dự án.
* Xác định tính hiệu quả theo mục tiêu
* Theo định lượng,
* Theo mục tiêu kinh tế chính trị xã hội…

dong ho thong minh smartwatch dz09 - hop dung com giu nhiet - bo do choi bang go cho be - Giá bán iphone 6 - iphone 6 16gb gold- iphone 6 16gb cũ quốc tế - chuông không dâyChuông điện không dâyChuông báo kháchChuông hình

Công ty Cổ phần Địa chất và Khoáng sản - Vinacomin (GEOSIMCO)

173 Trương Định, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Copyright © 2010 Geosimco
Designed by Viet Arrow